top of page
Lachi.png

Лигата на равнопоставеността работи в следните няколко насоки:

Лигата на равнопоставеността полага усилия да събира заедно представители на различни уязвими групи, за да дава възможност за опознаване, разчупване на стереотипи и формиране на чувство за солидарност. Лигата на равнопоставеността е дом и на хора, които носят пресечни идентичности и принадлежат едновременно към повече от една уязвима група.

Background-new.png
Изграждане на капацитет чрез обучения и директна работа сред млади лидери от уязвими групи
1.png
Въвличане на по-широки обществени кръгове инициативи за защита на правата на уязвими групи чрез изкуство, култура и директен диалог
Застъпничество за политики за защита на правата на уязвими групи – специфични за различните уязвими групи и общи по въпросите за равнопоставеността.
Untitled-3.png

 Лигата на равнопоставеността полага усилия да събира заедно представители на различни уязвими групи, за да дава възможност за опознаване, разчупване на стереотипи и формиране на чувство за солидарност. Лигата на равнопоставеността и дом и на хора, които носят пресечни идентичности и принадлежат едновременно към повече от една уязвима група.

 


Мисията на Лигата на равнопоставеността е да израсне в обединяващо анти-дискриминационно движение, предвождано от представители на уязвими групи, но включващо в себе си широки обществени групи и борещо се срещу различни форми на изключване и дискриминация.

Организации учредители

Segaxxhdpi.png
Asset 2xxhdpi.png
ZaslushaiSeLogoxxhdpi.png
YouthClubRoma_blue.png

Партньори, подкрепяли наши позиции и събития

bottom of page