Комикси за равнопоставеност 

Лятна изложба на равнопоставеността 2020

Видео