top of page

Лига на равнопоставеността е неформална коалиция от организации и активисти, които работят за пълноправно участие на всички граждани в обществения живот, с фокус върху някои от най-изключените групи (роми, ЛГБТИ, глухи, хора с увреждания). 


В Лигата на равнопоставеността вярваме в:

Солидарност

Стремим се да разбираме проблемите в различните общности и да защитаваме интересите им балансирано. Принадлежност към Лигата изисква солидарност с всички групи, за чиято равнопоставеност се борим. Не се допускат расистки, ейбълистки, хомофобски, трансфобски, ксенофобски и сексистки виждания сред нашите редици.

Овластяване

Изграждаме капацитет в нашите уязвими общности, за да могат те да водят промяната. По същата причина следим лидерството в коалицията да бъде преимуществено от хора, принадлежащи към нашите уязвими групи.

Образование и опознаване

Търпеливи сме към организации, групи и хора, които не разбират напълно нашите проблеми и инвестираме време и усилия, за да изострим чувствителността им. Не толерираме обаче злонамереното незнание и поведение.

Отговорност

Инвестираме в лидери и активисти от уязвими общности, но не забравяме, че не в общностите ни е проблемът. Равнопоставеността изисква политики и решения от властимащите – правим всичко възможно да ги подкрепим и насърчим да ги предприемат, без да забравяме, че в крайна сметка те носят отговорност. От тях я и търсим. 

bottom of page