top of page
  • Writer's pictureVladislav Petkov

Повече образование срещу расизма и други форми на нетолерантност

Долуподписаните организации, институции и граждански групи, като:

  • Наблюдаваме с притеснение увеличаването на езика на омразата в публичната среда и демонизирането на етнически и други малцинствени групи;

  • Регистрираме притеснителен ръст на език и действия, диктувани от омраза, сред младите хора, включително агресия и нападения на връстници в и извън училище;

  • Се противопоставяме на расизма и други форми на нетолерантност не само в най-крайните му форми (напр. физическо насилие), а взимаме предвид и нормализирани, всекидневни практики на неглижиране и изключване;

  • Осъзнаваме и своята отговорност за недопускането на расизъм и други форми на нетолерантност в нашите дейности, както и активното популяризиране на идеи и практики на антирасизма;

  • Оставаме верни на обещанието за равенство, недискриминация, сигурност и живот на всеки човек;

призоваваме националните и местните власти с отношение към развитието и благоденствието на младите хора да:

  1. Разширят добрите практики в сферата на формалното образование (напр. включването на предмет Гражданско образование в учебната програма), които да засягат по недвусмислен начин проблема за расизма и други форми на нетолерантност в различни форми и сред различни възрастови групи;

  2. Инвестират в качествени процеси на антирасистко учене и действие в сферата на неформалното образование, в това число подкрепа на извънкласни дейности, школи, летни лагери, работилници и общностни срещи;

  3. Използват натрупаните обучителни ресурси и капацитет в национални и местни граждански организации и подкрепят възможността им да работят с млади хора по въпросите за расизма и други форми на нетолерантност.

Сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА

Лига на равнопоставеността

Постоянна ромска конференция

Сдружение "Алианс за равни права и устойчивост"

Център за развитие на образованието и обучението Сдружение "Инициатива за равни възможности" Фондация Meeting Points

Ресурсен център "Билитис"

Фондация С.Е.Г.А.

Сдружение Л.И.Д.Е.Р.

Младежки клуб "Рома-Столипиново"

Сдружение "Възможности без граници"

Фондация ГЛАС

Форум за глокална промяна

Амнести Интернешъл България

Фондация "Старт Академия"

Младежка ЛГБТ организация "Действие"Подкрепете позицията, като изпратите името на вашата организация, институция или група на адрес v.petkov@proeuropean.net.

Поръчайте безплатно копие на „Съзвездия: Наръчник за работа с млади хора по темата с расизма и невидимия расизъм“ тук.

83 views
bottom of page