top of page
  • Writer's pictureЛига на равнопоставеността

Време е за равнопоставеност

През последните години се наблюдава все по-силно разделение на българското общество. През 2019 година то беше допълнително поляризирано с разделящи предизборни кампании, някои от които специално подкопаващи толерантността като ценност и правата на човека като висше благо. Бяха посочвани, нарочвани и демонизирани уязвими групи, сред които традиционно най-потърпевши бяха ромите и ЛГБТИ хората. Бяха саботирани опитите да се гарантират правата на жените и децата, с неразбиране бяха обсъждани промени в политиките спрямо хората с увреждания. Гражданският сектор и неправителствените организации, работещи за прогресивни каузи, бяха нападани и дискредитирани.


Време е това ескалиращо движение надолу относно правата на човека в България да спре. Време е да извадим говоренето за уязвимите групи от полето на националистическа истерия и да нормализираме разговора относно различията. Време е да работим конструктивно за политики на равнопоставеност, вместо на разделение и изключване.

Ние вярваме, че основните политически сили в България са готови за тази стъпка, но се страхуват, че техните опоненти ще се възползват от това, за да ги атакуват. Но това има едно много просто решение – тази стъпка трябва да направим всички заедно.


Затова призоваваме всички основни политически сили с проевропейски профил, всички граждански организации и групи, които работят за укрепване на правата на човека, всички представители на уязвими групи, всички граждани, които вярват в хуманистичната идея за достойнство и равенство, да започнем да правим първи крачки заедно. Като символичен старт на този процес каним всички да се включат в Шествие за равнопоставеност „Заедно е супер“ навръх Международният ден на толерантността – 16 ноември. То ще се проведе в традиционно толерантния град Пловдив, спечелил титлата Европейска столица на културата за 2019 година с мотото „Заедно“.


Шествието е послание, че независимо от политически стратегии за изкуствено разделение, можем да заздравим социалната тъкан, да се отнасяме един към друг с уважение, да подкрепяме тези, които са в ситуация на неравнопоставеност. Включването в шествието е нашият начин да кажем, че човекът е човек, независимо от етнически произход, религия, цвят на кожата, сексуална ориентация и полова идентичност, увреждане или друга идентичност.

Това е началото на по-дълъг път, който трябва да извървим заедно – към общество, в което сме по-свободни, по-достойни и по-солидарни. Общество на равнопоставеността.

1 view
bottom of page