top of page
  • Writer's pictureЛига на равнопоставеността

Лига на равнопоставеността призовава: нито глас за омразата

На 17 октомври 2019 година Лига на равнопоставеността, заедно с партньори от гражданския сектор, беше домакин на предизборен дебат „София на равнопоставеността: политики към уязвими групи“. Това беше първият подобен форум в България, който даде възможност на представители на няколко уязвими групи – ромската общност, ЛГБТИ общността и глухата общност – да зададат своите въпроси на кандидати за местна власт и да чуят техните идеи как те могат да бъдат решени.

Изказваме огромна благодарност на включилите се в този дебат:

Впечатлени сме от тяхната отдаденост на нашите каузи и от чувствителността, която проявиха за проблемите, с които се сблъскват нашите общности. Благодарим им, че ни изслушаха. За нас беше важно да се нормализира една дискусия, която други са узурпирали с националистическа истерия.

Едновременно с това отбелязваме, че никой от поканените четирима кандидати за кмет не даде приоритет на нашата покана и не дойде лично. Така тяхното виждане по много от проблемите, от които зависят нашите животи, остана въпрос на догадки. И макар от представителите на техните кампании да чухме важни за нас идеи, липсата на самите кандидати за кмет беше ясен индикатор, че те не са достатъчно важни за тях.

До края на кампанията и след това на всички тях напомняме: ние, хората от етническите и сексуалните малцинства, хората с увреждания и с различни идентичности, сме граждани, много сме и гласуваме.

А хората от нашите общности, съюзниците и приятелите ни, колегите ни и съседите ни, всички прогресивни и проевопейски хора, призоваваме: гласувайте. Запознайте се с идеите на кандидатите, вижте видеото от нашия дебат и изберете кампанията, която в най-голяма степен защитава вашия и нашия интерес. Но не давайте нито глас на кандидати за власт, които не подкрепят нашите групи, които правят кампаниите са на наш гръб, които поставят човечността ни и ценността ни под въпрос, които искат да ни скрият, изселват, забраняват. Не толерирайте идеите им, кампаниите им, последователите им и съюзниците им.

Нито глас за омразата.

2 views
bottom of page