top of page
  • Writer's pictureЛига на равнопоставеността

Когато малцинствени групи нямат свободата да бъдат себе си без страх, никой не е свобОДЕН

На 2 август тази 2019 година се навършват 75 години от масовото убийство на близо 3000 роми в нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц". Това брутално действие на нацисткия режим е повод да си спомним за всички роми, станали жертва на Ромския холокост: между 200 000 и 500 000 души.


Лигата на равнопоставеността плътно застава зад призива на Европейската комисия "държавите членки да признаят Холокоста над ромите и да отбелязват 2 август като възпоменателен ден на Холокоста над ромите в целия ЕС". Призоваваме българското правителство с нарочно решение на Министерски съвет да обяви 2 август за Ден за възпоменание на ромите жертви на Холокоста. По-важно, призоваваме българските власти да инвестират във възпоменателни, образователни и разяснителни инициативи, които ясно да осъдят Ромския холокост и свързаните с него идеологии. Отправяме покана към ромски и правозащитни организации, активисти и граждани, да работим заедно за тази кауза.


Липсата на критична обществена рефлексия по този проблем дава своите отровни плодове: към днешна дата открити анти-ромски настроения са не просто нормализирана част от общественото пространство, но и се подклаждат от най-високите трибуни на властта. Държава, в която човеконенавистни идеологии намират своето място в думите, политиките и практиките на властта, не е демократична държава. Там, където малцинствени групи нямат свободата да бъдат себе си без страх от преследване, никой не е свободен.


Към днешна дата ни е трудно да осъзнаем мащаба на престъпленията на нацисткия режим. Наред с чудовищното физическо унищожаване на милиони евреи, системно са преследвани много други социални групи, сред които роми, гей хора, хора с увреждания, политически опоненти и др. В България нацистката идеология продължава да има последователи, които преповтарят идеите му открито или с интерпретации. Това е особено иронично, предвид факта, че славянските народи са също смятани за "под-хора" от нацисткия режим. Поради това е особено важно българската държава да прояви лидерство в ясното и категорично осъждане на нацистката идеология и нейните съвременни проявления, които толерират демонизирането, дехуманизирането и ограничаването на правата на малцинствата. Това касае особено ромската общност.

0 views
bottom of page